អស់​រយៈ​ពេល​១​ខែ​មក​នេះ​យើង​សង្កេត​ឃើញ​ថា​កា​រ​ប្រកួត​រវាង​អ្នក​ក្លាយ​ហាន​អ្នក​ក្លា​ហាន​នៅ​ក្នុង​សង្វៀន​​ PVP​ 1​v​s1យ៉ាង​អស្ចារ្យ​។​ មក​ដល់​ពេល​នេះ​​កំពូល​​អ្នក​ប្រយុទ្ធ PVP បាន​ចេញ​មុខ​ជា​បណ្តើរៗ​ហើយ​!  ការ​ប្រយុទ្ធ​ចុង​ក្រោយ​នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​មាន​អ្នក​ណា​អាច​ដណ្តើម​តំណែង​របស់​ពួក​គាត់​បាន​ដែល​រឺ​អត់​?

  • មហានគរ

១. Sabay_Sabay_Emei         (Point 520)

២. (^^BF^^)                           (Point 517)

៣. **Angel**                           (Point 500)

  • សប្បាយ

១. =>BF_BF<=  Point              (Point 483)

២. NERO~Lightning~            (Point 474)

៣. -*Hinata*-                            (Point 464)

  • នគរភ្នំ

១. -*KimBerLy*-                      (Point 514)

២. xiuxiang                                (Point 499)

៣. Er_Emei                                (Point 497)

  • ឧុដុង្គ

១. ~MaGuZ_SisTeRZ~          (Point 508)

២. 5EleMent_SZ                       (Point 505)

៣. Tin_Tin_E                             (Point 480)

  • ចតុមុខ

១. Dai_Neak_SomTean         (Point 541)

២. DK_SinG                                 (Point 536)

៣. MaBoyz_70_Sahav           (Point 500)