ក្រោយ​ពី​បាន​ការ​ប្រារព្ធ​ព្រឹត្តិការណ៍ស្តេច​ចង្កៀង​គោម​មក​​តួ​អង្គ​និមួយៗ​​ខិត​ខំ​បញ្ចេញ​ថ្វី​ដៃ​របស់​ខ្លួន​​អស់​ពី​សម្ថតភាព​​សំរាប់​ប្រកួត​យក​ជើង​​ឯក​​​ស្តេច​​ចង្គៀង​​គោម​។ បន្ទាប់​ពី​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​បាន​បញ្ចប់​យើង​បាន​ធ្វើ​ការ​បូក​សរុប​ពិន្ទុ តួអង្គ​និមួយៗ​ ដែល​មាន​ពិន្ទុ​ខ្ពស់​ជាង​គេ ១០០ នាក់​សម្រាប់​​ទទួល​រង្វាន់​។នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ​ក្រោយ​ពេល​ធ្វើ​ការ​​ Update ហើយ​អ្នក​កម្សាន្ត​ដែល​មាន​ឈ្មោះក្នុង​តារាង​ជា​ម្ចាស់​រង្វាន់​អាច​ធ្វើ​ការ​ទទួល​រង្វាន់​របស់​ខ្លួន​បាន​។​

ទីតាំងទៅយករង្វាន់

  • ជួបជាមួយNPC Christmas messenger ដែលស្ថិតនៅទីក្រុង QuanZhou  (163/191)

 

  • បន្ទាប់មកជ្រើសយក ” Redeem Lantern Ranking Reward”

ឈ្មោះតួអង្គដែលនឹងទទួលរង្វាន់

ក្រៅពីធ្វើការ Update ផ្តល់​រង្វាន់ដល់អ្នក​កម្សាន្ត​ជា ស្តេច​ចង្កៀង​គោម JXII នៅ​មាន​ការ​កែ​សម្រួល​ចំនុច​អវិជ្ជមាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖
  • ដាក់បេសសកម្ម School Boss ឲ្យដំណើការមកវិញជាធម្មតា