នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ​ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេវ​បាន​ធ្វើ​ការ Update​ព្រឹត្តិការណ៍​​​មួយ​ចំនួន​​​​ដែល​ទាក់​ទង​នឹង​បុណ្យ​ណូអ៊ែល​ដែល​នឹង​មក​ដល់​នៅ​ពេល​ដ៏​ខ្លី​ខាង​មុខ​ ក្នុង​គោល​ដៅ​នាំ​យក​នូវ​ភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​ បទ​ពិសោធន៍​រួម​ទាំង​រង្វាន់​ជា​ច្រើន​ជូន​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទាំង​អស់ ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ​ឈុត​សម្លៀក​បំពាក់​​ខាង​ក្រៅ​ថ្មីៗ​ ​ចំនួន​៤​ឈុត​ក៏​នឹង​បង្ហាញ​ខ្លួន​​ក្នុង​ពេល​តំណាល​គ្នា​នេះ​ផង​ដែរ …

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

សម្ភារៈថ្មី