ដោយ​សារ​មាន​ការសំណូមពរនិងការ​យល់​ព្រម​ពី​អ្នក​កម្សាន្ត​ជា​ច្រើន​ក្នុង​នគរ  ជ័យ, ​មហានគរ, នគរចេនឡាហ្វូណន និង ឩត្តុង​ ក្នុង​ការ​​បង្រួប​បង្រួម​នគរ​ ចូល​គ្នា​ដើម្បី​អោយ​អ្នក​កម្សាន្ត​ក្នុង​នគរ​មួយផ្សេងគ្នាអាច​ចូល​កម្សាន្ត​​ជា​មួយ​គ្នាបាន​។​ក្រោយ​ពេល​ដែល​ធ្វើ​ការ​សិក្សា​ទៅលើ​បញ្ហា​និង​ស្វែង​រក​ដំណោះ​ស្រាយ​ដែល​ទាក់​ទង​ការ​បង្រួប​បង្រួម​នេះ​អស់​​មួយ​​រយៈ​ពេល​មក​។ឥឡូវ​នេះ​យើង​បាន​រក​ឃើញ​ដំណោះ​ស្រាយ​និង​អាច​ធ្វើ​ការ​បង្រួប​បង្រួម​នគរ​ទាំង​អស់​នេះ​បាន​ហើយ​ ។ដោយក្នុងនោះផងដែលSabay បានធ្វើការសម្រេចទៅតាមមតិភាគច្រើនរបស់អ្នកកម្សាន្តដោយ៖

 • ​​​​ធ្វើ​​ការ​​បង្រួប​​បង្រួមនគរ​​នគរ  ជ័យជាមួយមហានគរ
 • ​​ធ្វើ​​ការ​​បង្រួប​​បង្រួមនគរចេនឡាហ្វូណន ជាមួយ ឩត្តុង​

I-ការបរិច្ឆេទ

 • ថ្ងៃទី២២​ខែវិច្ឆិការវេលាម៉ោង៧ល្ចាចនិងធ្វើការ Update ដើម្បីបិទ បេសសកកម្មមួយចំនួនជាបណ្តោះអាសន្ន។
 • ថ្ងៃទី……………….ធ្វើការ Update ដើម្បី​បង្រួប​បង្រួម​នគរ​និង​បើក​បេស​កកម្ម​ដែល​បាន​បិទ​ជា​បណ្តោះ​អាសន្ន​អោយ​ដំណើរ​ការ​មក​ធម្មតា​វិញ​។

II-ដំណើរការនៃការបង្រួបបង្រួម

 • នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២២​ខែ​វិច្ឆិកានិង​មាន​ការ​Update​ ដើម្បី​បិទ​បេសសកកម្មសង្គ្រាម​ទី​ក្រុង​ (City War) និង​ការ​រៀបអាពាហពិពាហ៍​។​ក្នុង​កំឡុង​ពេល​នេះ​អ្នក​កម្សាន្ត​ក្នុង​នគរ​ទាំង​៥​មិន​អាច​ចូល​រួម​ជា​មួយ​បេសក​កម្ម​ទាំង​ពីរ​នេះ​បា​​ន​ទេ​។
 • ថ្ងៃទី……….ខែវិច្ឆិកានិងមាន Update មួយទៀតដើម្បីបង្រួបបង្រួមនគរ​ ជ័យនិង មហានគរ រួមទាំងធ្វើការបើក​បេសក​កម្ម​សង្គ្រាម​​ទី​​ក្រុង​​ (City War) និង​​ការ​​រៀប​អាពាហពិពាហ៍​អោយ​ដំណើរការជាធម្មតាវិញ។
 • ថ្ងៃទី……….ខែវិច្ឆិកានិងមាន Update មួយទៀតដើម្បីបង្រួបបង្រួមនគរ ចេនឡា ហ្វូណននិង មហាឩត្តុង រួមទាំងធ្វើការបើក​បេសក​កម្ម​សង្គ្រាម​​ទី​​ក្រុង​​ (City War) និង​​ការ​​រៀប​អាពាហពិពាហ៍​អោយ​ដំណើរការជាធម្មតាវិញ។


 • បញ្ជាក់ៈការ Update នេះគឺធ្វើឡើងតែក្នុងនគរ ជ័យ, មហានគរ​,​ នគរចេនឡាហ្វូណន ​និង នគរឩត្តុងប៉ុណ្ណោះ។

III-ក្រោយពេលបង្រួបបង្រួមហើយ

 • តួអង្គដែលមានឈ្មោះដូចគ្នា
  ប្រសិន​​បើ​មានតួអង្គពីរដែលមានឈ្មោះដូចគ្នា System និង​ធ្វើ​ការ​ប្តូរ​ឈ្មោះ​តួអង្គ​មួយ​ដោយ​ធ្វើ​ការ​បន្ថែម​សញ្ញា​ពិសេស​ទៅ​អោយ​តួអង្គ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​តួ​អង្គ​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ដូច​គ្នា​។​ការ​ដូរ​ឈ្មោះ​នេះ​គឺ​និង​ធ្វើ​ទៅ​លើ​តួអង្គ​ដែល​មាន​ កម្រិត​, Reputation , Merit Military point បទ​ពិសោធន៍​តិច​ជាង​។ប្រសិន​បើ នគរ Chenla មានតួអង្គឈ្មោះ​ “Swordman”ដែលមានកម្រិត ៨០ និងនគរ Oudong ​ក៏មានតួអង្គឈ្មោះ​ “Swordman”​តែ​មាន​កម្រិត ៥៧។នោះក្រោយពេលដែល Combine ហើយតួអង្គ “Swordman”ដែលមានកម្រិត ៥៧ និងត្រូវបាន System ប្តូរ​ឈ្មោះ ​ថ្មី ឩទាហរណ៍“Swordman#”។
 • Guild ដែលមានឈ្មោះដូចគ្នា
  ចំពោះGuild ដែលមានឈ្មោះដួចគ្នា System និង​ធ្វើ​ការ​ដូរ​ឈ្មោះ​រឺ​ក៏​បន្ថែម​សញ្ញា​ពិសេស​ទៅ​អោយ​Guild មួយក្នុងចំណោម​ Guild ដែលមាន ឈ្មោះ​ដូច​គ្នា​។​ហើយ​ការ​ដូរ​ឈ្មោះ​នេះ​គឺ​ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលើ Guild ដែលមាន Rank , Popularity , Guild Level តិចជាង Guild មួយទៀត។
 • សង្គ្រាមដណ្តើមទីក្រុង City war
  ក្រោយពេល Combine ហើយមិនមាន Guild ណាជាម្ចាស់ក្រុងទេ។Guild ដែល​ជា​ម្ចាស់​ទី​ក្រុង​តាម​នគរ​និមួយៗ​(មុន​ពេល​មិន​ទាន់​ Combine)​​និង​​ទទួល​​បាន​​រង្វាន់​​លើក​​ទឹក​​ចិត្ត​​តាម​​រយៈ​ ​NPC​ Retired Officer នៅ​​ក្នុង​​ទី​​ក្រុង​​ Chengdu​។
 • Account ដែលមានតួអង្គច្រើនចាប់ពី៤ឡើងទៅអាចប្រើប្រាស់ Functionថ្មី ដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសតួអង្គ។
 • Account ដែលមានតួអង្គ លើសពី៣ឡើងទៅមិនអាចបង្កើតតួអង្គថ្មីទៀតបានទេ។

បញ្ជាក់ៈ

 • អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ដែលបាន​ Transfer Gift ដែលបានមកពីព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចូល Jpoint ទទួល​រង្វាន់​ចូល​ក្នុង​នគរ​ទាំង៤​ត្រូវ​បើក​យក​រង្វាន់​អោយ​អស់​​ពី NPC Prize Officer អោយ​បាន​មុន​ថ្ងៃ​ទី២៥ខែ​វិច្ឆិកា​ឆ្នាំ២០១៣។​