ក្រោយ​ពី​បាន​បើក​ដំណើរ​ការ​ឱ្យ​ចុះ​ឈ្មោះ​អស់​រយៈ​ពេល​​ជាង​បី​សប្ដាហ៍ ​កន្លង​​មក​ ឥឡូវ​នេះ​​យើង​រក​បាន​ក្រុម​​​ដែល​ចុះ​ឈ្មោះ​សរុប​ចំនួន​ ១១​ ក្រុម ​ដែល​​ក្រុម​​ទាំង​នោះ​មាន​៨​ក្រុម​ជា​ក្រុម​ពេញ​សិទ្ធ​​ដើម្បី​ធ្វើ​ការ​ ប្រកួត​ប្រជែង​យក​ជ័យ​លាភី​ហើយ​ក្នុង​នោះ​៣​ក្រុម​ដែល​នៅ​សេះ​សល់​គឺ​ជា​ ក្រុម​បម្រុង​។

ក្រុម​ទាំង​៨​ដែល​​នឹង​ត្រូវ​ប្រកួត​

 1. The gang
 2. TeamSoOlab
 3. SoOlab2
 4. beach
 5. DeVeiLMayCry
 6. Family476
 7. ReTurn
 8. Beatbox

ក្រុម​ទាំង​៨​ក្រុម​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ខាង​លើ​និង​ត្រូវ​ចូល​រួម​ចាប់​ឆ្នោត​នូវ​ថ្ងៃ​4​​ខែ​វិច្ឆិកា​ វេលាម៉ោង​3 រសៀលនៅ KL Computer Internet Shop ខេត្ត​កំពង់​សោម​។

ក្រុម​​បម្រុង​ទាំង​៣​​ដែល​ត្រៀម​​ខ្លួន​ប្រកួត​

 

 1. Jx MaGic
 2. Family I43
 3. CooI Team សម្រាប់​ក្រុម​បម្រុង​ទាំង​៣​ក្រុម​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ត្រៀម​ខ្លួន​និង​​រៀប​ចំ ​តួអង្គ​ប្រកួត​ឱ្យ​បាន​រួច​រាល់​ដើម្បី​​អាច​ចូល​រួម​ប្រកួត​ក្នុង​ករណី​ ក្រុម​​ណាមួយ​ក្នុង​ចំណោម​ក្រុម​ទាំង៨​អវត្តមាន។

​ក្រុម​ទាំង​៨​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ប្រកួត​​​វគ្គ​ចាញ់​ធ្លាក់​ (Play-Off) តាម​រូបមន្ដ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

បញ្ជាក់៖ សម្រាប់​ក្រុម​បម្រុង​ដែល​មិន​បាន​ចូល​រួម​ប្រកួត​រួម​បម្រុង​យើង​ខ្ញុំ​នឹង ​ធ្វើ​ការ​ប្រគល់​ជូន​ Sabay Coin ត្រឡប់​ទៅ​វិញ​នៅ​​ក្រោយ​ពេល​ដែលព្រឹត្តិការណ៍​​ប្រកួត​បញ្ចប់។​