ក្រៅពីធ្វើការប្រកួតជ្រើសរើសជើង​​ខ្លាំងនៅតាមបណ្តាលខេត្តមកនាពេលខាងមុខនេះ CCC ( Cambodian Cyber Championship)  ក៏​និង​ការ​ប្រកួត​ជម្រុះ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​ជើង​ខ្លាំង​ប្រចាំ​រាជ​ធានី​ភ្នំពេញ​ផង​ដែរ​​។​ចំពោះការ​បើក​អោយ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូលរួមប្រកួត​នៅ​ក្រុងភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើម​​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ទី ២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៣​ តាម​រយៈ​គេហៈ​ទំព័រ​-https://mysabay.com/account/login។​ ​ហើយ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​ចូល​រួម​ប្រកួត​នឹង​បញ្ចប់​នៅ​ថ្ងៃទី​ ៩ ខែ វិច្ឆិការ ឆ្នាំ២០១៣។ ដោយ​ឡែក​ក្រុម​​ទាំង​​អស់​​ដែល​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​នៅ​​​រាជធានី​ភ្នំពេញ​នឹង​​ត្រូវ​​ធ្វើ​​ការ​​ចាប់​​ឈ្មោះ​ប្រកួត​​នៅ​​ថ្ងៃ​​ទី​  ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៣ នៅ​ក្រុង​ភ្នំពេញ​ ដើម្បី​​ស្វែង​​រក​​ ថា​​តើ​​ក្រុម​ណា​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ប្រកួត​ជា​មួយ​ក្រុម​ណា​។

លក្ខខ័ណ្ឌសម្រាប់ការប្រកួតនីមួយៗ​:៖

  • សេវាកម្សាន្ត AK Online