សំរាប់ Verson 4.9 នេះ​សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​បាន​ធ្វើ​ការ​ Update ព្រឹត្តិការណ៍​ថ្មី ១ ទៀត​សំរាប់​​​​ឲ្យ​អ្នក​កម្សាន្ត សេវាកម្ម JXII Tattoo​ ធ្វើ​ការ​កម្សាន្ត​។​ ​គឺ​ព្រឹត្តិការណ៍​ប្រកួត​​ស្ងោរ និង ហូប​​នំចាំង​។ ដែល​ព្រឹត្តិការណ៍​នេះ​គឺ​តម្រូវ​ឲ្យ​អ្នក​ចូល​រួម​ប្រកួត​ធ្វើ​ហូប​នំ​ចាំង សន្សំ​ពិន្ទុ សំរាប់​ប្តូរ​យក​រង្វាន់ និង​មាន​ឱកាស​​ ក្លាយ​ជា​ស្តេចហូប​នំចាំង​ប្រចាំ​នគរ​។

 

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

សម្ផារៈថ្មី