រង្វាន់​ជា Sabay Golds សរុប​ចំនួន 1.000.000 Sabay Golds នឹង​ត្រូវ​ប្រគល់​ជូន Guild ដែល​កាន់កាប់​ទី​ក្រុង​បាន​ច្រើន​សប្ដាហ៍​ជាងគេ និង​កំពូល​អ្នក​ប្រយុទ្ធ​សេនា​ប្រមុខ Marshal ប្រចាំ​ប្រទេស Song និង Liao ក្នុង​នគរ​ចតុមុខ នៅ​ថ្ងៃ​នេះ​ហើយ។


សម្រាប់​សេនា​ប្រមុខ Marshal ទាំង 44 រូប​ដែល​ក្នុង​នោះ​មាន 27 រូប​មកពី​ប្រទេស Song និង 17 រូប​មក​ពី​ប្រទេស Liao នឹង​ទទួល​បាន 15.910 Sabay Golds ក្នុង​មួយ​នាក់​ដែល​រង្វាន់​សរុប​គឺ 700.000 Sabay Golds។

ល.រ SONG MARSHAL LIAO MARSHAL
1 never.flinch StarBoy
2 SKeleToNKinG. SometimeSad
3 Prince_NakCk Xin_Zhoa
4 UnCle_Evil Xeav_EE
5 ________YES EzReal
6 WhiteDward HeroKabJak
7 Bright_Shadow FieFie
8 Heartbreaking Killer_GangSter
9 FaThEr King_YCA
10 Macho_man LesS_1_KicK
11 Kon_Bros_Thom NoLoveForMe
12 MaShalsPrasssZzz BiZzyLoCc
13 Little_Bee ChanNyta
14 MarioZ jianxiaqingyuan
15 11_Zero Anh.A_DongHAE.XD
16 11_Nine Both_Derm_Asey
17 5iLence_0mega A_Pjair_Sm
18 BaBy.EviL
19 BesDongKomSot
20 ASomRam
21 Assassin_Saber
22 BeBe_Show
23 never.think
24 Mu_Guiying
25 NBA_Error
26 MuYong_IngHai
27 never.miss

រីឯ Guild ដែល​មាន​សមត្ថភាព​គ្រប់គ្រង​ក្រុង​ច្រើន​ជាង​គេ​គឺ Governor គ្រប់គ្រង​ក្រុង​រហូត​ដល់​ទៅ ៧ ដង នឹង​ទទួល​បាន 150.000 Sabay Golds ខណៈ​ដែល Guild DermAsey នឹង​ទទួល​បាន 100.000 Sabay Golds ជាមួយ​នឹង​ពិន្ទុ ៦។ ចំណែក Guild EcliPse និង Guild C^aRom^ នឹង​ទទួល​បាន 25.000 Sabay Golds ដូចគ្នា​ព្រោះ Guild ទាំង ២ នេះ​គ្រប់គ្រង​ក្រុង​បាន​ចំនួន ៥ ដង​ដូចគ្នា និង​ទទួល​បាន​ចំណាត់​ថ្នាក់​លេខ ៣ ទាំង ២ Guild តែ​ម្ដង។

Rank ឈ្មោះ Guild តួអង្គម្ចាស់ Guild Point
1 Governor MuYong_IngHai 7
2 DermAsey Both_Derm_Asey 6
3 EcliPse ChanNyta 5
3 C^aRom^ UnCle_Evil 5

ដូច្នេះ សេនា​ប្រមុខ Marshal ទាំងអស់​ដែល​មាន​ឈ្មោះ​ក្នុង​តារាង​ខាង​លើ និង Guild Leader ទាំង ៤ កុំ​ភ្លេច​ចូល​ពិនិត្យ​មើល​ក្នុង Account របស់​ប្រិយមិត្ត រួច​ទទួល Sabay Golds ទាំងនេះ​ទៅ​ទិញ​សម្ភារៈ​ប្រយុទ្ធ​ ដែល​មាន​រូបរាង​ស្អាតៗ និង​មាន​អនុភាព​ខ្លាំងៗ ដើម្បី​បង្កើន​សមត្ថភាព​ប្រយុទ្ធ ក៏​ដូចជា​សម្រស់​របស់​តួអង្គ​ប្រយុទ្ធ​របស់​ប្រិយមិត្ត​ផង​ដែរ។

សម្រាប់​ព័ត៌មាន​បន្ថែម​ប្រិយមិត្ត​អាច​ទំនាក់ទំនង​តាមរយៈ​ទូរសព្ទ​លេខ ០២៣ ២២ ៨០០០