នៅក្នុងឱកាស​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ដែលឈានចូលមកដល់ខាងមុខនេះសេវាកម្សាន្ត JX2 បានបាន​រៀប​​ចំ​​ធ្វើ​ការ​​​ Update នូវជំនាន់ 4.9 ដែល​ផ្តល់នូវ​បទពិសោធន៍​រួម​ទាំង​អារម្មណ៍​​សប្បាយ​​រីករាយ​​​ដល់​​អ្នក​​កម្សាន្ត​​តាម​រយៈ​​ ព្រឹត្តិ​ការណ៍​និង​សម្ភារៈ​ថ្មី​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

 

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

បេសកកម្មថ្មី
សម្ភារៈថ្មី

    

​​