ដើម្បី​​អប​​អរ​សាទរ​​ក្នុង​​ឱកាស​បុណ្យ​​សែន​​ព្រះ​ខែ​​ដែល​​និង​​ឈាន​​ចូល​​មក​​ដល់​​នា​​ពេល​​ខាង​​មុខ​​នេះ​​និស្ស័យ​​ស្នេហ៍​​ដាវ​​ទេព​​ JXII​ បាន​រៀប​​ចំ​​ធ្វើ​ការ​​​ Update នូវជំនាន់ 4.8​​សម្រាប់​​ផ្តល់​​ជូន​​នូវ​​បទ​ពិសោធន៍​ប្លែក​ៗ​រួម​ទាំង​អារម្មណ៍​​សប្បាយ​​រីករាយ​​​ដល់​​អ្នក​​កម្សាន្ត​​តាម​រយៈ​​ ព្រឹត្តិ​ការណ៍​និង​សម្ភារៈ​ថ្មី​ដូច​ខាង​ក្រោមៈ​

ព្រឹត្តិការណ៍ថ្មី

កែសម្រួលចំនុចអវិជ្ជមានៈ

  • កែសម្រួលចំនុចអសកកម្មក្នុងបេសកកម្មសង្គ្រាមទ្វារមេឃ
  • កែសម្រួលចំនុចអសកកម្មក្នុងបេសកកម្មដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំលៀងសាន
  • កែសម្រួលចំនុចអសកកម្មក្នុងបេសកកម្មបន្ទប់សម្ចាត់បក្ស

សម្ភារៈថ្មី

  • Moon box
  • Mooncake material
  • Mooncake production