អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចចាប់ផ្តើមដំណើរផ្សងព្រេងនៅនគរ​ ORIGIN​ នេះជាមួយសេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេពនៅក្នុងពេលនេះដើម្បីទទួលបាននូវ​ បទពិសោធន៏ថ្មីៗ​ ព្រមទាំងកាដូរពិសេសជាច្រើន នៅ​ក្នុងនគរ​ ORIGIN នេះ។ I.រយៈពេល ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី 17 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2019 ហើយនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅ ថ្ងៃ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 23:59 ។ II.ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៍ នៅពេលដែលអ្នកកម្សាន្តបានធ្វើការបង្កើតតួអង្គថ្មីនោះនឹងទទួលបាន Novice bag(Lv1) ចំពោះ Novice bag ដែលទទួលបាននេះមានសុពលភាពរយៈពេល ១ ខែតែប៉ុណ្ណោះ ប៉ុន្តែអ្នកអាចធ្វើការ Activate Novice bag ដើម្បីអាចប្រើប្រាស់ Novice bag នេះរៀងរហូតបាន។ ដោយតម្រូវឱ្យមាន Good luck bullion ដែលអ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចទទួលបានពីការបើក “Moon Rabbit Chest” ដែលបានមកពី “ព្រឹត្តិការណ៏ប្រហារទន្សាយនាំសំណាង”  និង​ “VIP 1”។ នៅពេលដែលមាន Good luck bullion ហើយដើម្បី Activate Novice Bag លោកអ្នកត្រូវចុច mouse ខាងស្តាំលើ Novice Bag រូចចុចលើពាក្យActivate it […]

ដើម្បីអបអរការបើកនគរថ្មីនេះសេវាកម្មនិស្ស័យស្នេហ៍ដាវទេពបានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយហៅថា “ព្រឹត្តិការណ៍អ្នកក្លាហានទាំង ១០០០ ” ដែលអាចអោយអ្នកកម្សាន្តដែលមានតួអង្គកំរិតទៅតាមលក្ខខ័ណ្ឌអាចប្តូរយក Item ពិសេសបាន ។ ដំណើរព្រឹត្តិការណ៍ មានដូចខាងក្រោម ៖ I. រយៈពេល ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី 17 ខែកញ្ញា ឆ្នាំ 2019 ហើយនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅ ថ្ងៃ ទី៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2019 23:59 ។ II. ដំណើរនៃការប្តូរ៖ នៅពេលតួអង្គមាន Level 75, 80, 85 អាចធ្វើដំណើរទៅជួប NPC: Prize Officer នៅ BianJin [175/182]។ ពេលជួបនឹង NPC, តួអង្គអាចចូលជ្រើសយកដូចខាងក្រោម៖ III. តារាងរង្វាន់៖ តួអង្គដែលមានកំរិតដូចខាងក្រោមអាចប្តូរយករង្វាន់បាន៖ Level: Item ចំនួន 75 Laifu (Moon) 200 80 Laifu (Moon) 300 85 Laifu (Moon) 400 *បញ្ជាក់៖​​  ព្រឹត្តិការណ៏នេះធ្វើឡើងសម្រាប់តែនគរ ORIGIN  តែប៉ុណ្ណោះ អត្ថបទចេញផ្សាយ: ថ្ងៃទី15 […]

I-រយះពេល ព្រឹត្តិការណ៍នេះចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី17 ខែកញ្ញា ឆ្នំា2019 និងបញ្ចប់នៅ  ថ្ងៃទី 14 ខែតុលា ឆ្នាំ 2019 ​ ម៉ោង 23 :59។ Lunar Rabbit នឹងចេញចាប់ពីម៉ោង  00:00 ដល់ ម៉ោង  24:00។ II-ដំណើរ នៃ ព្រឹត្តិការណ៍ លក្ខខ័ណ្ឌក្នុងការចូលរួម តួអង្គទាំងអស់ត្រូវតែមាន Level យ៉ាងតិច ៦០ និងបានចូលបក្សរួច Lunar Rabbit នឹងចេញតាមទីតាំងបក្ស នី មួយ ៗ មាន ដូច ជា ៖ Shaolin………………………………….[200/217] Wudang…………………………………[197/211] Beggar Sect…………………………….[190/207] Tang Clan……………………………….[201/190] Yang Family……………………………[215/212] Five Poison Sect………………………[214/204] Dragon Gate Town(Kunlun)……..[223/201] West of Quanzhou(Ming)…………[192/186] Chui Yan………………………………..[173/185] Emei……………………………………..[228/199] អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់ ត្រូវទៅកាន់ទីតាំងនោះដើម្បីប្រហារ Lunar […]

I. រយៈពេល ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី17  ខែកញ្ញា ឆ្នាំ2019​ រហូតដល់ថ្ងៃទី14  ខែតុលា ឆ្នាំ2019​ ម៉ោង 23:59 II. ដំណើរការព្រឹត្តិការណ៍៖ ​​អ្នកលេងទាំងអស់អាចចូលទិញ Item ដែលមានឈ្មោះ ថា ”VIP1” ដែលមានតំលៃ 399JP នៅក្នុង Imperial Street។ តួអង្គនីមួយៗអាចបើកយករង្វាន់ម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ តួអង្គអ្នកត្រូវមាន Level ធំជាង 10 ហើយចូលបក្សរួច ទើបអាចបើកបាន។ អ្នកអាចបើកបន្តបន្ទាប់ចំនួន 30 ដង។ “VIP1” នេះមានសុពលភាព ចំនួន 60 ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ជាក់៖ Item នេះអាចបើកបានតែម្តងក្នុងមួយថ្ងៃ។ ដូចនេះទោះជាអ្នកទិញលើសពី២ ក៏បើកបានតែ១ ដែល។ ចំនួនដងនៃការបើក Experience Overlord Token Reward Item 1 500000 500 Cute Panda (30Day) 2 500000 500 Laifu Sunny *2 3 500000 500 Laifu Sunny *2 4 500000 500 Laifu Sunny *2 5 500000 500 […]

I. រយៈពេលព្រឹត្តិការណ៍ ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី17 ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ2019 នេះតទៅ II. ដំណើរការនៃព្រឹត្តិការណ៏ ព្រឹត្តិការណ៍ចែកជា ៣​ ដង គឺនៅម៉ោង 11:00-11:15 និងម៉ោង 17:00-17:15 និងម៉ោង 21:00-21:15 អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចទៅជួប NPC The First Evangelist,  The Second Evangelist , The Third Evangelist, The Fourth Evangelist , The fifth Evangelist , The Sixth Evangelist,The Seventh Evangelist, The Eight Evangelist និង​ The Ninth Evangelist នៅក្នុង​Map បេសកម្មការពាររទេះ ទៅតាមនិមួយៗ(Liangshan,Hidden Sword  , TianYin )របស់យើង  នៅពេលព្រឹត្តិការណ៏ចាប់តួអង្គនិមួយគ្រាន់តែទៅនៅជិត NPC ទាំង9ដែលនៅក្នុង​Map បេសកម្មការពាររទេះ ទៅតាមក្រុមនិមួយៗរបស់តួអង្គ តួអង្គទាំងអស់គ្រាន់តែនៅក្បែរ NPC ទាំង9នឹងទទួលបាននូវ​ Experience ហើយនៅរាល់3នាទី NPC នឹងទំលាក់វត្ថុទិព្វចំនូន5  អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់អាចធ្វើការរើសយកវត្ថុទិព្វ​ដោយនឹងអាចទទួលបាន​រង្វាន់ដូចជា ៖ EXP […]

ដើម្បីអបអរសាទរសម្រាប់ការបើកនគរថ្មីនេះ សេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេព បានធ្វើការ Promotion ពិសេសទៅលើការដាក់នូវ SabayCoin បើចង់ដឹងកាន់តែច្បាស់សូមចូលមើលទាំងអស់គ្នា

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD