បេស​កកម្ម​ Yan’s Gate គឺ​ជា​បេសកកម្ម​មួយ​របស់​ JXII ដែល​បាន​ផ្តល់​នូវ​សំភារៈ​​ Reputation ជា​ពិសេស EXP ជា​ច្រើន​គួរ​សម​សម្រាប់​អ្នក​កម្សាន្តថ្មី​។​ពេល​ដែល​លោក​អ្នក​ឈាន​ដល់​កម្រឹត​ Level 15​​ ទើប​អាច​ចូល​រួម​ជា​មួយ​បេសក​កម្ម​នេះ​បាន​។

សម្រាប់​​បេសក​កម្ម​​នេះ​​មុន​​ដំបូង​​លោក​​អ្នក​​ត្រូវ​​ទៅ​​កាន់​ក្រុង BainJing ​ដើម្បីរក Table Waiter​ (184/179)។​ក្នុង​នោះ​ផង​ដែល​ Table​ តម្រូវ​ឱ្យ​លោក​អ្នក​ជូន​គាន់​នូវ​ប្រាក់​ 5 Silver ​សម្រាប់​ការ​ប្រាប់​នូវ​បេស​កកម្ម​ Yan’s Gate នេះ​៕

 

Table Waiter ​និង​ធ្វើ​ការ​ចង្អុល​បង្ហាញ​អ្នក​អោយ​ជួប​ជា​មួយ​ Wonderer (BainJing 184/180) ដែល​ឈរ​នៅ​ក្បែរ​គាត់​ក្នុង​ក្រុង​ BainJing នេះ។​បន្ទាប់​ពីជួប​ជាមួយ Wonder គាត់​និង​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ស្វែង​រក​ Tiger Tail ចំនួន5 មក​ប្រគល់​ឱ្យ​គាត់​។

សម្រាប់​ Tiger Tail លោក​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​កម្ចាត់ Tiger នៅ​ក្បែរ​បក្ស​លៅ​លិញ​។

បន្ទាប់ពីប្រគល់ Tiger Tail អោយ Wonderer ហើយគាត់និងប្រាប់អ្នកអោយទៅជួបជាមួយ Cao Da Li (187/180) ក្នុងក្រុង Bianjing។

Cao Da Li និងធ្វើការស្នើឱ្យអ្នកធ្វើទៅយក collect Officer Suit ចំនួន5 មកប្រគល់អោយគាត់

collect Officer Suit​ លោកអ្នកត្រូវធ្វើការកម្ចាត់ Evil Jail នៅ Apricot Blossom Village  ឬក្នុង Yangzhong cave 2 ទៅអាចទទួលបានសំភារៈនេះ។

បន្ទាប់ពីប្រគល់​ Officer Suit​ ឱ្យCao Da Li ហើយគាត់និងណែនាំអ្នកអោយទៅជួបជាមួយ Song Army Guard Captain (164/181)​នៅ​ MapYang Gate ។

បន្ទាប់ពីជូប​ Song Army Guard Captain ។គាត់និងប្រាប់អ្នកឱ្យត្រឡប់មកកាន់ក្រុង Bainjing វិញដើម្បីជួបជាមួយ War Minister Aide (194/176)

បន្ទាប់ពីជូបគាត់ហើយលោកអ្នកត្រូវប្រគល់ Tiger Tail​ចំនួន1អោយគាត់។
បន្ទាប់មកទៀតលោកអ្នកត្រូវទៅកាន់គ្រួសារត្រកូលយ៉ាងដើម្បីជួបជាមួយ Senior Dame Sh’e (Yang Family​ 191/195)

បន្ទាប់ជួបSenior Dame Sh’eហើយគាត់តម្រូវឱ្យលោកអ្នកទៅជួបជាមួយ Yang Ye (168/179) ក្នុង​ Map Yan’s Gate.

Yang Ye​ ចង់ឱ្យអ្នកជួយរកNo. 5 Wooden Board ឱ្យបានចំនួន10។

No. 5 Wooden Board​ លោកអ្នកត្រូវធ្វើការកម្ចាត់ Undead Song Soldier ដើម្បីទទួលបានរបស់នេះ។

បន្ទាបពីប្រគល់ No. 5 Wooden Board ឱ្យYang Ye ហើយគាត់នឹងធ្វើការណែនាំអ្នកឱ្យទៅរក Han Zhi Rang ក្នុងក្រុង Bianjian. ប៉ុន្តែHan Zhi Rang បានផ្លាស់កន្លែងស្នាក់នៅទៅបាត់ទៅហើយ ។ដូចនេះអ្នកត្រូវទៅជួបជាមួយ Han Zhi Rang’s Neighbor (153/182)​ក្នុងក្រុង Bianjingជាមុនសិនដើម្បីសាកសួរពត៌មានរបស់ Han Zhi Rang

Han Zhi Rang’s Neighbor បានណែនាំអ្នកឱ្យទៅ Apricot Blossom Villege ដើម្បីជួបជាមួយ Zhang Yun (177/187) ដើម្បីសួរពីពត៌មានរបស់ Han Zhi Rang.
Zhang Yun និងតម្រូវអ្នកប្រមូល Officer Suit ចំនួន10​ ពី Evil Jailerឱ្យគាត់។
បន្ទាប់ពីប្រគល់Officer Suit ឱ្យគាត់ហើយ។ Zhang Yun នឹងធ្វើការចង្អុលបង្ហាញអ្នកឱ្យទៅកាន់ West of BainJing (189/174) ដើម្បីជួបជាមួយ Han Zhi Rang ។

បន្ទាប់ពីជូបជាមួយ Han Zhi Rang គាត់និងតម្រូវឱ្យអ្នកទៅជួបជាមួយ Rao Lin (197/189) នៅ Plains 2.

បន្ទាប់​មក​អ្នក​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប NPC Tribe Guard ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ Plains1 195/178 ហើយ​ជ្រើស​រើស​យក​ពាក្យ​ថា Discus with Rao Lin ដើម្បី​បន្ដ​ដំណើរ​ទៅ​មុខ​ទៀត

បន្ទាប់​មក​អ្នក​ត្រូវ​ត្រឡប់​ទៅ​​ជួប NPC Rao Lin ម្ដង​ទៀតដែល​មាន​ទី​តាំង​ស្ថិត​នៅ Plains2 196/189

បន្ទាប់ ​មក​គាត់​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​ស្វែង​រក 10 Embroidered Satin,​ 10 Thunder Orb Blade អាច​ស្វែង​រក​បាន​នៅ​ Golden Blaze Cave  និង 5 Compass Fish អាច​ស្វែង​រក​បាន​នៅ Dragon Tiger Cave ។

បន្ទាប់ ​ពី​មាន​សម្ភារៈ​ទាំង​នេះគ្រប់​ចំនួន​​ហើយ​អ្នក​ត្រូវ​យក​វា​មក​ប្រគល់​ឱ្យ MuYi ដែល​មាន​ទី​តាំង​ស្ថិត​នៅ Wang Qi Trible village 193/186

បន្ទាប់​​មក​ទៀត​ MuYi ​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​ត្រឡប់​មក​ជួបNPC Yang Ye វិញ​ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ Yang Gate 168/179

បន្ទប់ ​​​​ទៀត​តម្រូវ​ឱ្យ​អ្នក​​ស្វែង​រក Entry pass of Liao (អាចរកបានពីនិង Song Uniform ដែល​អាច​ស្វែង​រក​បាន​នៅផែនទី Yang Gate ដោយ​បាន​ពី​ការ​សម្លាប់ទាហ៊ាន​សុង Song Swordman រួច​ហើយ​​ប្រគល់​របស់​ទាំង​នោះ​ទៅ​ឱ្យ MuYi ដែល​មាន​ទី​តាំង​ស្ថិត​នៅ Wang Qi Trible village 193/186

បន្ទាប់​មក​ទៀត​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​ជួប Xiao Tian You

បន្ទាប់​មាន2ជំរើសសម្រាប់អ្នកជ្រើស​រើស​

  • Song’s dynasty
  • Liao ‘s Dynasty

ប្រសិនបើជ្រើសរើសយក Liao ‘s Dynasty នោះលោកអ្នកបានបញ្ចប់បេសកម្មនេះតែម្តង។

តែប្រសិនបើជ្រើសរើសយកSong’s dynasty​ លោកអ្នកត្រូវទៅ​ជួប NPC  Yang Ye វិញ​ដែល​មាន​ទី​តាំង​នៅ Yang Gate 168/179 ដើម្បី​បញ្ចប់​បេសកកម្ម​ Yang Gate នេះ។

ចំណាំ៖ រាល់​ពេល​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ការ​បំពេញ​បេសកកម្ម​នេះ​មួយ​ដំណាក់​ៗ​អ្នក​នឹង​ទទួល ​បាន​បទ​ពិសោធន៍​រួម​ជាមួយ​និងកេរ្តិ៍ឈ្មោះ (Reputation)   យ៉ាង​ច្រើន​​ផង​ដែរ។