ដោយសារតែមានការគាំទ្រជាខ្លាំងពីប្រិយមិត្តJX2 សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​សូមជម្រាប​ដល់​​អ្នកកម្សាន្ត​​ទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថា​​ សេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេពនឹងមានធ្វើនៅកម្មវិធីប្រម៉ូសិនពិសេស ។​ សម្រាប់កម្មវិធីនេះ សេវាកម្មកម្សាន្តនិស្ស័យស្នេហ៏ដាវទេពមានភាពរីករាយក្នុងការផ្តល់ជូនការបញ្ចុះតម្លៃពិសេសទៅលើ Outer Cloth​ ទាំងអស់ រហូតទៅដល់​​ 50% ទៅដល់អ្នកកម្សាន្តទាំងអស់គ្នា។

ការបញ្ចុះតម្លៃនេះនឹងចាប់ផ្តើមពី ថ្ងៃទី 31ខែ ធ្នូឆ្នំា 2019 និងបញ្ចប់នៅ  ថ្ងៃទី 10ខែ កុម្ភះ ឆ្នាំ  2020 ​ ម៉ោង  23 :59  ។

អត្ថបទចេញផ្សាយ:ថ្ងៃទី 30 ខែ ធ្នូ  ឆ្នាំ2019