Player ទាំងអស់ដែលបានចូលរួមលេងជាមូយ Duan Wu Event កាលពី Version មុនហើយបានសន្សំនៅ Duan Wu Token សំរាប់ដូរយក Flower Box (Bottom lv 3 ) ដោយមានបព្ហាា bug ។ ឥឡូវ​នេះ Player អាចនាំគ្នាដូរបានហើយដោយតម្រូវអោយទៅរកNPC Duan Wu Embassy ដែលមានទីតាំងនៅ BianJing (187/173)។