បេសកកម្ម ធាតុទាំង៥ (Five Elements) គឺជាបេសកកម្មអាចផ្តល់អោយអ្នកកម្សាន្តនូវសំភារៈ​ថ្មី​មួយ​ទៀត​មិន​ដែល​មាន​ពី​មុន​មក​ដែល​សំភារៈ​ថ្មី​នេះ​អាច​ជួយ​បន្ថែម​ទាំង​កំលាំង​ការពារ​និង​កំលាង​វាយប្រហារ​របស់​តួអង្គ​អ្នក​អោយ​កាន់​តែ​មាន​កំលាំង​ខ្លាំង​ក្លា​ជាង​មុន​​។ I-ដំណើរការនៃបេសកកម្ម តួអង្គត្រូវមានកម្រិតចាប់ពី Level 70 ឡើងទៅទើបអាចទទួលបានបេសកកម្មនេះ។ នៅពេលអ្នកចូលក្នុងGameនឹងទទួលបាននូវការណែនាំអំពីរបៀបផលិតធាតុទាំង៥ ដោយទៅជួប NPCKou Zhon(177/174) នៅក្រុងBianJing ។ បន្ទាប់ពីជួបគាត់ហើយគាត់នឹងអោយទៅជួប NPC Sima Jin Yuan(180/173) នៅក្រុងXiangYang ដើម្បីរៀនពីរបៀបធ្វើធាតុទាំង៥។លោកអ្នកគ្រាន់ធ្វើតាមការណែនាំអ្នកនឹងទទួលបាននូវមូលដ្ឋានធាតុទាំង៥។ របៀបផ្គុំធាតុទាំង៥៖ អ្នកអាចរកវត្ថុធាតុដើមដើម្បីផ្គុំយកធាតុទាំង៥បានពី ដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ភ្នំលៀង(Liang San) និង បេសកកម្មសង្គ្រាមទ្វារមេឃ(Heaven Gate) អ្នកអាចរកទិញបន្ទះធាតុទាំង៥ និងផ្គុំធាតុបាននៅឯ Sima Jin Yaun(180/173) នៅទីក្រុង XiangYang។ ហើយនៅក្នុងផ្ទាំងធាតុទាំង៥អ្នកអាចដាក់បានបន្ទះធាតុចំនួន២។ ប្រភេទនៃធាតុទាំង៥៖ ធាតុទាំងអស់មាន៥ខុសៗគ្នាតាមបក្សនីមួយៗដោយ ធាតុទឹក(INT) ដី(VID) ភ្លើង(OBS) លោហៈ(STR) និងឈើ(AGI) ដូច្នេះរាល់បក្សនីមួយៗមានធាតុពិសេសរៀងៗខ្លួន។ ថ្មនៃធាតុនីមួយៗមាន៥Level ដោយអ្នកអាចធ្វើការផ្សំថ្មនៃធាតុនីមួយៗដោយគ្រាន់តែទៅជួបSima Jin Yaun(180/170) XiangYang រួចជ្រើសរើសយកពាក្យ “I would like […]

I. រយៈពេល ព្រឹត្តិការណ៍នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង០០:០០ II. ដំណើររបស់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ a. តួអង្គនិមួយៗត្រូវចូលបក្សរួចរាល់និងកម្រិតចាប់ពី Level 10 ឡើងទៅទើបអាចចូលរួមបាន។ b. នៅរៀងរាល់ថ្ងៃម៉ោង ១០ ព្រឹក, ១៧:០០ ល្ងាច, ២០:០០យប់ នឹងមានBoss ចេញមកណាត់ប្រកួតនៅតាមបក្សទាំង៧ ដូច្នេះនៅពេលមានការប្រកាសអ្នកទាំងអស់អាចទៅបង្ក្រាបBossទាំងនោះបាន។ c. នៅពេលបង្រ្កាបBossបាន អ្នកដែលសម្លាប់Bossចុងក្រោយគេនឹងទទួលបាន 1,000,000EXP និង 100 Loyalty points ភ្លាមៗ ហើយនឹងមានធ្លាក់កញ្ចប់Boss ៣០កញ្ចប់ ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកបានហើយក្នុងកញ្ចប់នោះមានរង្វាន់ដូចជា៖ Nº ឈ្មោះសម្ភារៈ ថ្ងៃកំណត់ ១ 20 Loyalty points No limit ២ EXP No limit No limit ៣ High […]

ព្រឹតិ្កការណ៍Soul Of Hero I. រយៈពេល ព្រឹត្តិការណ៍នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង០០:០០ II. ដំណើររបស់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ a. តួអង្គនិមួយៗត្រូវមានកម្រិតចាប់ពី Level 50 ឡើងទៅទើបអាចទទួលនូវ Soul of Hero បានពីការដាំដើមឈើ ចូល Hidden Sword Pavilion ចូល Taixu ឬបានមកពីការបំពេញបេសកកម្មក្នុងបក្សដែលអាចទទួលបានចំនួន៨ដង ក្នុងមួយថ្ងៃ។ b. ដើម្បីធ្វើ Heroes Pack បាន គឺគ្រាន់តែចុច Mouse ខាងស្តាំ ទៅលើ Book of Event បន្ទាប់មកជ្រើសយកពាក្យ Combine Heros Pack c. តម្រូវការក្នុងការធ្វើ Heroes Pack បានគឺត្រូវមាន Soul Of Hero […]

បេសកកម្ម Loyalty of Hero I. រយៈពេល បេសកកម្មនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង០០:០០ II. ដំណើររបស់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ a. នៅពេលតួអង្គនិមួយៗចូលរួម ព្រឹតិ្តការណ៍ Soul Of Hero, ព្រឹតិ្តការណ៍ប្រកួតវិជ្ជាគុន អ្នកនឹងទទួលបាន Loyalty point។ b. ដែល Loyalty point អ្នកអាចយកទៅប្តូរជារង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យបានជាច្រើនដូចជា៖ • រង្វាន់ដែលប្តូរដោយយក Loyalty point បូកជាមួយ Holy Ice នឹងអាចប្តូរបានដោយមិនកាត់ចំនួន Loyalty point និងបានប៉ុន្មានដងក៍បានក្នុង១ថ្ងៃ៖ ប្រភេទ Loyalty point Holy ice ឈ្មោះសម្ភារៈ ថ្ងៃកំណត់ ខ្លាស(តូច) 500 9 White Tiger 7 Days […]

សួស្តីប្រិយមិត្តJX2 ទាំងអស់នៅថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ នេះក្រុមហ៊ុន​នឹងធ្វើការ update ឡើងទៅ Version 2.20 ដែល​នាំមក​នូវ​ព្រឹត្តិការណ៍​ Soul Of Hero ​អានបន្ត

ព្រឹតិ្កការណ៍ការត្រលប់របស់វិរៈបុរស I. រយៈពេល ព្រឹតិ្កការណ៍ការត្រលប់របស់វិរៈបុរស នេះចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១១ ដល់ ថ្ងៃទី២១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១១ ម៉ោង ០០:០០ II. ដំណើរការណ៍នៃព្រឹត្តិការណ៍ ព្រឹតិ្កការណ៍ការនេះគឺសម្រាប់ Account ដែលបានបង្កើតមុនថ្ងៃ០១ ខែមករា ២០១១ ម៉ោង០០:០០ ចាត់ទុកថា Account ចាស់អាចទទួលបានបូក ១០ All Stat នៅពេលបង្ហាញថានៈ និង៥ All Stat នៅពេលមិនបង្ហាញ។

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD