តារាងឈ្មោះតួអង្គចូលរួមការចាប់ឆ្នោតរង្វាន់ឆ្នាំថ្មី2015​ក្នុងនគរសប្បាយ No ឈ្មោះតួអង្គ ចំនួនដងចូលរួម 1 NatSuMe 33 2 Tom.Girl 33 3 darkmonster 31 4 SorrY_I_LovE_OuN 30 5 ^kimsreng_khmer^ 29 6 SreyKoch_PhaTaYa 28 7 ((ken)) 28 8 DavPdacGVit 27 9 ^^^theara^^ 27 10 Komlos_Tikrong 27 11 Defender_Bug 26 12 Emperior_SZ 26 13 doctor_heart 26 14 srengsrun 26 15 Small^_^:B:@:W 26 16 FC_DUMEX_CLUB_! 26 17 Fong_Mei_Iy 26 […]

តារាងឈ្មោះតួអង្គចូលរួមការចាប់ឆ្នោតរង្វាន់ឆ្នាំថ្មី2015​ក្នុងមហានគរ No ឈ្មោះតួអង្គ ចំនួនចូលរួម 1 xboy_bongtom_eb 35 2 lovelywoman 33 3 Cut_70_Houy_On 33 4 Fong_Ei 33 5 ^^navy^^ 32 6 Bros_PichCute 32 7 Angel.Sword 31 8 _Mixer_ 30 9 Saranghae_Girl 30 10 bf.stev 29 11 Saka.Honda 29 12 Kung.Ming 29 13 -*-Oun_Lach-*- 28 14 OV_Emperor 28 15 Marissa 27 16 Maggie_Chen 27 17 Sex1Night 27 […]

ក្រោយ​​ពេល​​ដែល​​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​​ការ​​ពារ​​ដើម​ណូ​អ៊ែល​​បាន​​បញ្ចប់​​ទៅ​​ឥឡូវ​នេះ​​យើង​ទទួលបាន​​ឈ្មោះ​​តួអង្គ​​ដែល​​បាន​បំពេញ​គ្រប់​​លក្ខណ្ឌ​​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​ការ​ពារ​ដើម​ណូអ៊ែល​ដើម្បី​ចូលរួមព្រឹតិ​ការណ៍​ឆ្នោត​​​រង្វាន់​​ឆ្នាំ​​ថ្មី​​​ 2015​​ហើយ​។

បន្ទាប់ពីលោកអ្នកឈានដល់កម្រឹត Level 85 ហើយអ្នកអាចធ្វើការបន្ត បេសកកម្មក្រុង​​ FengXinag ដោយលោកអ្នកត្រូវទៅកាន់ក្រុង Fengxiang (214/186)​ដើម្បីជួបជាមួយ NPC Liao Zong Yun។ ទៅកាន់ Mausoleum Tomb កម្ចាត់ Tomb Wushu Guard នឹង Tomb Protecting Guard ​ឱ្យបានចំនួន25។ ពេលកម្ចាត់Tomb Wushu Guard and Tomb Protecting Guard ​បានចំនួន25ហើយលោកអ្នកត្រូវមើលក្នុង System ដើម្បីដឹងពីទីតាំងរបស់ Boss​ Tomb Military ពេលដឹងទីតាំង Boss Tomb Military ហើយលោកអ្នកត្រូវទៅតាំងដែលបានបង្ហាញរបស់ system ហើយធ្វើការកម្ចាត់ Tomb military ដើម្បីទទួលបាន​​​ Gold Hunt Charm

បន្ទាប់ពីប្រាប់ Tuo BaHong ពីការព្រមព្រៀងហើយលោកអ្នកត្រូវ​ទៅ​កាន់​​ Guang Ming Peak (210/185)ដើម្បី​ជួប​ជា​មួយ​​ Yang Ming។ Yan Ming បានប្រាប់លោកអ្នកទៅទិញ Wine ពី Persian Merchant in Fengxing ដោយសារតែ Wine របស់Persian Merchant ត្រូវបាន Northwest Mist man ទិញអស់ហើយ។ដូចនេះអ្នកត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយ Northwest Mist man នៅ South of Fengxiang ដើម្បីសុំចែក Persian wine។ បន្ទាប់ពីទទួលបាន Persian Win ចំនួន​10ហើយត្រូវទៅជួបជាមួយ Yang Ming នៅGuang Ming Peak (210/185)​វិញ។ ក្រោយពេលឱ្យ Persian Win ទៅ Yang Ming ហើយគាត់និងស្នើឱ្យអ្នកធ្វើការសើបពី […]

(Chariot Lord​) គឺ​ជា​អ្នក​​ការ​ពារ​លំដាប់​កំពូល​មួយ​រូប​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​ការ​ពារ​លំដាប់​កំពូល​ដ៏ទៃ​ទៀត​របស់​​ Yi Ping Hall នៅពេលនោះ Chariot Lord ក៏មិនទាន់ទទួលយកអ្នកភ្លាមៗដែរ គឺអ្នកត្រូវឆ្លងកាត់ការសាកល្បង ៣​ជាមុនសិន ការសាកល្បងទី១ គឺ អោយអ្នកទៅជួយរំដោះ Doll Murderer ពីគុកដែលបានចាប់ដោយ 6doors ដូច្នេះអ្នកត្រូវទៅរក Ouyang Hua ដើម្បីសួររកថា​ 6doors Jail នៅទីណា បន្ទាប់មកគាត់អោយអ្នកទៅជួប Mr Know-It-All នៅទីក្រុង Bianjing ដើម្បីសួរពីរឿងនេះ នៅពេលជួបគាត់អ្នកនឹងទទួលបាន 6door Firework គាត់បានផ្ញើរសារទៅកាន់6doors​ រួចហើយ Yuan Fie Yun ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃ​FengXiang​ ដូច្នេះអ្នកត្រូវ Mouse ស្តាំលើ 6doors Firework នៅផែនទី 197/188 North of FengXiang​ ដើម្បីផ្តល់សញ្ញាដល់គាត់អោយចេញមកជួប នៅពេល Mouse ស្តាំលើ […]

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD