ដោយ​ទទួល​បាន​ប្រជាប្រិយភាព​ខ្លាំង​ពី​សំណាក់​អ្នក​កម្សាន្ត​ទៅ​លើ​បក្ស​ថាង​កាំបិត​ស្នៀត​​ នៅ​ពេល​នេះ​ សេវាកម្សាន្ត​​​និស្ស័យ​​ស្នេហ៍​​ដាវ​​ទេព​នឹង​​បើក​​​បក្ស​ថាង​កាំបិត​ស្នៀត​ឱ្យ​អ្នក​​កម្សាន្ត​គ្រប់​នគរ​​អាច​​ចូល​រួម​​​​​

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD