ក្រោយ​ពី​បានធ្វើការបើកនូវនគរ Kun Lun និង Kun Lun 2 រួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍​កំ​ពូល​អ្នក​គុន​និយម​ទាំង​៥០​រួច​មក​យើង​ឃើញ​ថា​មាន​អ្នក​កម្សាន្ត​ជា​ច្រើន​បាន​ចូល​រួម…

ដើម្បី​​ផ្តល់​ជូន​ដល់​អ្នក​កម្សាន្ត​នូវ​ភាព​សប្បាយ​រីក​រាយ​ប្លែក​អារម្មណ៍​នៅ​ក្នុង ​JXII ជំនាន់​ថ្មី​នេះ​JXII​ បាន​ធ្វើ​ការ​ដាក់​បន្ថែម​នូវ​​បេសកកម្ម​ថ្មី​​និង​រង្វាន់​ដ៏​សន្ធឹក​សន្ធាប់​ដល់​…​

​បក្ស​ឃុនលុនបាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​នៅ​​គ្រប់​នគរហើយ​ដូច​នេះ​​អ្នក​​កម្សាន្ត​​ក្នុង​​នគរ​​ទាំង​​អស់​​ដែល​មាន​បំណង​ចង់​កម្សាន្ត​ជា​មួយ​បក្ស​នេះ​អា​ចចាប់​ផ្ដើម​​បាន​ហើយ​

នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ​និស្ស័យ​ស្នេហ៏​ដាវ​ទេព​និង​ធ្វើ​ការ Update ឡើង​ទៅ​កាន់ Version 5.3 ​​ដើម្បី​កែ​សម្រួល​ចំនុច​​​មួយ​ចំនួន​ដួច​ជា

​ភាព​​សប្បាយ​រីក​រាយ​ដល់​អ្នក​កម្សាន្តក្នុង​ខែកញ្ញា​នេះ​ សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៏​ដាវ​ទេព​បាន​រៀប​ចំ​នូវ​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​ថ្មី​ៗ​​បន្ថែម​ទៀតក្នុង JX2 Version 5.2

នៅ​ថ្ងៃ​ស្អែក​នេះ​និស្ស័យ​ស្នេហ៏​ដាវ​ទេព​និង​ធ្វើ​ការ Update ឡើង​ទៅ​កាន់ Version 5.1 ​​ដើម្បី​កែ​សម្រួល​ចំនុច​អវិជ្ជមាន​​មួយ​ចំនួន​ដួច​ជា

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD