បើសិនជា​ដល់​ថ្ងៃ​ទី ០៩ ខែ​កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៣ គ្មាន​អ្នក​ក្លាហាន​រូប​ណា​ធ្លាប់​ទទួល​បាន​ឋានៈ​ជា​សេនា​ប្រមុខ Marshal ទេ រង្វាន់​ចំនួន 700.000 Sabay Gold នេះ នឹង…

នៅ​ពេល​ដែល​ប្រិយមិត្ត​ជួប​អ្នក​ប្រយុទ្ធ​ផ្សេង ដែល​មាន​ប្រវត្តិ​ឈ្នះ​ច្រើន​ក្នុង​សង្វៀន ហើយ​បើសិនជា​ប្រិយមិត្ត​ឈ្នះ​អ្នក​ប្រយុទ្ធ​ជើងខ្លាំង​រូបនោះ នឹង​…

អ្វីៗ​ដូចជា​កងទ័ព​នៅ​ក្នុង​ពិភព​ពិត​អីចឹង! នៅ​ពេល​ដែល​ប្រិយមិត្ត​ចាប់ផ្ដើម​ឈានជើង​ចូល​កម្សាន្ត​ក្នុង​សេវា​កម្សាន្ត​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ភ្លាម ប្រិយមិត្ត​នឹង​ទទួល​បាន​ឋានៈ​ត្រឹម​ជា…

ទោះបីជា​ចតុមុខ​ជា​នគរ​ថ្មី ដែល​ទើបតែ​បើក​បាន​រយៈពេល​ប្រមាណ១០ថ្ងៃ ប៉ុន្តែ​ប្រជាប្រិយភាព​របស់​នគរ​នេះ​មិនចាញ់​នគរ​ចាស់ៗ​ឡើយ ដោយ​ទទួល​បាន​…

សម្រាប់​រង្វាន់ ១លាន Sabay Golds នេះ​នឹង​ត្រូវ​បែងចែក​ជា ២ រង្វាន់ ដោយ​ក្នុង​នោះ 700,000 Sabay Golds នឹង​ត្រូវ​បាន​បែងចែក​ប្រគល់​ជូន​កំពូល​អ្នក​ប្រយុទ្ធ​និស្ស័យ​ស្នេហ៍​ដាវ​ទេព​ទាំងឡាយ​ណា ដែល​ធ្លាប់​ឬ​កំពុង​កាន់​តំណែង​ជា…

 

Server Chendu QuanZhou
Moha Angel *VamPirE
Sabay Evil Evil
Phnom G*Dragon ~*888*~
Oudong Romantic NA
KUN LUN
My^^Lov3 NA
KUN LUN2
GoDLiKe WarLorD