I-ពេលវេលា

ការប្រកួត PvP ថ្មីនេះចាប់ផ្ដើមជារៀងរាល់ថ្ងៃចាប់ពីម៉ោង 18:00-22:00 (ការកែតម្រូវផ្សេងៗ)_Update V.9.3

II-ការចុះឈ្មោះប្រកួត

 • តួអង្គនីមួយៗត្រូវមានកម្រិតចាប់ពី Level 80 ឡើងទៅចូលបក្សរួចទើបអាចចូលរួមជាមួយបេសកកម្មនេះបានដើម្បី ចូលរួមជាមួយបេសកកម្មនេះអ្នកកម្សាន្តនីមួយៗត្រូវធ្វើដំណើរមកជួប NPC Tournament Ambassadorដែលមាន ទីតាំងនៅក្រុង BianJing 173/176

 • នៅពេលដែលអ្នកកម្សាន្តធ្វើដំណើរមកដល់ហើយត្រូវធ្វើការចុះដើម្បីចូលទៅកាន់ទីលានរង់ចាំសម្រាប់ធ្វើការប្រកួត ហើយ ដើម្បីចុះឈ្មោះបានអ្នកត្រូវជ្រើសរើសពាក្យថា I want to get into Registration field បន្ទាប់មក System និងធ្វើ ការបញ្ជូនអ្នកទៅកាន់ទីតាំងថ្មីមួយទៀត
 •  បន្ទាប់ពីបានទៅដល់ផែនទីថ្មីនោះហើយ អ្នកត្រូវធ្វើការចុះឈ្មោះសារជាថ្មីម្ដងទៀតដែលការចុះឈ្មោះនេះគឺដើម្បីធ្វើការ ប្រកួតហើយ ដើម្បីចុះឈ្មោះបានអ្នកត្រូវជួបជាមួយ NPC ដែលមានឈ្មោះថា M.A.C. signup officer រួចជ្រើសរើស ពាក្យថា Register 1V1 competition បន្ទាប់មកយកពាក្យថា Register confirmation ដើម្បីយល់ព្រមចុះឈ្មោះ

III-លក្ខ័ណចូលរួមប្រកួត

  • នៅពេលដែលមានតួអង្គចំនួនចាប់ពី ១០ឡើងទៅធ្វើការចុះឈ្មោះទើប System ចាប់ផ្ដើមដំណើរការឱ្យប្រកួតគ្នា
  • ក្នុងការផ្គូរផ្គងតួអង្គដើម្បីធ្វើការប្រកួតគ្នា System នឹងធ្វើការគណនាឬប្រៀបធៀបតួអង្គណារដែលមានលក្ខណៈ សម្បត្តិសមស្របទាំងក្បាច់គុនព្រមទាំងកម្រិត Level និងសម្ភារៈប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទើបតម្រូវឱ្យធ្វើការប្រកួត (ក្នុងករណីមិនមានតួអង្គណារដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិសមស្របដូចខាងលើនោះ System និងធ្វើការចាប់គូ ប្រកួតដោយស្វ័យតែម្ដង)
  • ទាក់ទងនឹងបញ្ហាសម្ភារៈនេះផងដែរឈុតសម្លៀកបំពាក់និង Accessory Jade មួយចំនួនមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិឱ្យ ធ្វើការចូលរួមប្រកួតឡើយដោយហេតុថាឈុតសម្លៀកបំពាក់និង Accessory Jade ទាំងនោះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងពេកដែលជាហេតុបណ្ដាលឱ្យ System ពិបាកក្នុងការរៀបចំឱ្យប្រកួតគ្នាដោយឈុតទាំងនោះមានដូចជា Marshal, General, Sundrowning Ring, Moon Godesstrip … …
   ​​​
  • នៅពេលដែលអ្នកធ្វើការចុះឈ្មោះរួចអ្នកមិនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរឈុតសម្ភារៈឬយាន្តជំនិះ (លើកលែងតែគម្ពីរ ) បានឡើយដូច្នេះអ្នកត្រូវរៀបចំសម្ភារៈប្រកួតដាក់ចូលក្នុងខ្លួនឱ្យរួចរាល់មុនពេលសម្រេចចិត្តចុះឈ្មោះជាមួយគ្នា នោះដែរសម្រាប់គ្រួសារត្រកូលយ៉ាងក៍តម្រូវឱ្យប្រើប្រាស់សេះសម្រាប់ប្រយុទ្ធឱ្យបានរួចរាល់មុនធ្វើការចុះឈ្មោះប្រកួតផងដែរ។
  • នៅពេលដែលចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយនោះ System នឹងធ្វើការបញ្ជូនតួអង្គរបស់អ្នកទៅកាន់កន្លែងមួយដើម្បីរង់ចាំប្រកួតហើយការរង់ចាំនោះមានថេរវេលាចំនួន ៣០វិនាទីដើម្បីឱ្យអ្នកធ្វើការត្រៀមខ្លួន
  • បន្ទាប់ពីរង់ចាំអស់រយៈពេល ៣០ វិនាទីរួចមកអ្នកត្រូវធ្វើការប្រកួតវិជ្ជាគុនជាមួយតួអង្គដ៏ទៃទៀតនៅលើ សង្វៀនដើម្បីស្វែងរកអ្នកឈ្នះចាញ់ហើយអ្នកនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍យ៉ាងច្រើនប្រសិនបើប្រកួតឈ្នះ
  • ក្នុងការប្រកួតនេះផងដែរក៍មានការ (Ban) ឬ មិនអនុញ្ញាតិឱ្យប្រើប្រាស់នូវ Skills មួយចំនួនដូចជា៖
   សម្រាប់បក្សពិសប្រាំខ្មោចនឹងត្រូវបាត់បង់ Monster ដែលខ្លួនបញ្ជារនៅពេលដែលចូលទៅដល់ទីលានប្រកួត
   សម្រាប់បក្សស្មូមដំបងមិនអនុញ្ញាតិឱ្យប្រើប្រាស់ Universe exchange skill
   កំពូលក្បាច់គុនចុងក្រោយឬ Ultimate Skill មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិឱ្យធ្វើការប្រើប្រាស់នោះឡើយ

IV-រង្វាន់

  • តួអង្គនីមួយៗនឹងទទួលបានបទពិសោធន៍ជាច្រើននៅពេលដែលប្រកួតចប់ហើយក្នុងការចូលរួមប្រកួតនេះផង ដែរ តួអង្គរបស់លោកអ្នកក៍នឹងទទួលបានពិន្ទុដូចជា Tournament Points និង Competition Points


  • នៅពេលដែលទទួលបាន Competition Points ហើយអ្នកអាចធ្វើការសន្សំពិន្ទុទាំងនោះដើម្បីប្ដូរយករង្វាន់ផ្សេង ៗ ដែលមាននៅក្នុង Martial Art Competition Store
  • សម្រាប់តួអង្គដែលទទួលបាន Tournament Points ច្រើនជាងគេចំនួន ១០ តួអង្គនៅក្នុងបក្សនីមួយៗនឹងទទួល បានកញ្ចប់ដ៏អស្ចារ្យផ្សេងៗដូចជា៖
  • រង្វាន់ត្រូវបានផ្លាស់ផ្តូរដូចជា៖ (ការកែតម្រូវផ្សេងៗ)_Update V.9.3
   Package  Name Item Duration
   Combat Soul Bag (Cha)
   Number 1
   50,000,000 Exp
   JX2 Left Protection  30 Days
   Obscurant fragment * 200
   Pegasus   30 Days
   Combat Soul Bag (1st)
   Number 2-4
   30,000,000 Exp
   JX2 Right Protection  30 Days
   Obscurant fragment * 100
   Red Crimson Heavenly sword 30 Days
   Combat Soul Bag (2nd)
   Number 5-10
   20,000,000 Exp
   JX2 Award Messenger  30 Days
   Obscurant fragment * 50
   Thousand Miles Storm (Black)  30 Days
 • ដើម្បីទទួលបានរង្វាន់អ្នកត្រូវជួបជាមួយ NPC Tournament Ambassador រួចរើសយកពាក្យថា Material art competition’s ranking board បន្ទាប់មករើសយកពាក្យថា Ranking Reward រួច Receive Ranking Reward ដើម្បី ទទួលយករង្វាន់
 • លោកអ្នកក៍អាចឆែកមើលចំណាត់ថ្នាក់នៃខែចាស់បានដែរដោយជួបជាមួយ NPC Tournament Ambassador រួច ជ្រើសរើសយកពាក្យថា Material art competition’s ranking board រួចរើសយកពាក្យថា Real-time ranking data (សម្រាប់មើលចំណាត់ថ្នាក់រួម), Last Season’s Ranking Board (សម្រាប់ចំណាត់ថ្នាក់ខែចុងក្រោយ)

បញ្ជាក់ ៖

 • ពិន្ទុទាំងអស់និងចំណាត់ថ្នាក់នឹងត្រូវគិតសារឡើងវិញចាប់ពីថ្ងៃទី១នៃខែនីមួយៗ។
 • រង្វាន់និងលក្ខណ្ឌនៃការប្រកួតអាចនិងកែប្រែនូវពេលមានការ Update Version ថ្មី
 • រង្វាន់និងលក្ខណ្ឌនៃការប្រកួតបានកែប្រែនៅ V.9.3 (ការកែតម្រូវផ្សេងៗ)_Update V.9.3