ពិធី​បុណ្យចូលឆ្នាំចិន​បាន​ឈាន​ចូលមក​ដល់​ហើយ​។​ សេវាកម្មនិស្ស័យ​ស្នេហ៍ដាវទេព​បានរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍មួយ​ដែលអាច​អោយ​អ្នកកម្សាន្តបាន​Exp ​​នឹងកាដូរដោយងាយស្រួល​។ ដំណើរ​​​​ព្រឹត្តិ​ការណ៍​​មាន​​ដូច​​ខាង​​ក្រោម​៖​

I. រយៈពេល

  • ព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៧ ហើយនិងបញ្ចប់ទៅវិញនៅថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧។

II. ដំណើរនៃព្រឹត្តិការណ៍

  • តួអង្គ​​ដែល​មានActivity Point 20 pointនឹងទទួលបានតុអាហារx1 (រយៈពេលប្រើ៖ ​1ម៉ោង)។
  • តួអង្គអាចប្រើប្រាស់បានតុអាហារx1ក្នុងមួួយថ្ងៃ។
  • តុអាហារមួយអាចអោយតួអង្គទទួលបាន៖ Exp + Practice Point + New Year Secret Chest។
  • តួអង្គក៏អាចរួមតុអាហារជាមួយតួអង្គដទៃ ដោយ​គ្រាន់​តែ​ធ្វើ​ការ​ Party គ្នា​ ពេលដែល​តួអង្គ​ធ្វើ​ការ​ Party គ្នា​កាន់​តែ​ច្រើន​ នោះ​​​Exp នឹងអាចកើនឡើងកាន់តែលឿន។