ក្រោយ​ព្រឹត្តិការណ៍​ អង្គ​ប្រជុំ​ប្រហារ​អ្នក​ក្លា​ហាន​ភ្នំ​ហួរ​សាន​ បាន​បញ្ចប់​ទៅ​​ឥឡូវ​នេះ​យើង​រក​ឃើញ​តួអង្គ​ដែល​សន្សំ​ពិន្ទុ​បាន​ច្រើន​ជាង​គេ​ទាំង​១០​ប្រចាំ​នគរ​នីមួយ​ៗ​ហើយ​ តោះ​មើល​តិច​មើល​ថា​តើ​នរណា​ខ្លះ​ដែល​មាន​ក្បាច់​គុន​ខ្លាំង​ពូកែរ​រហូត​ទទួល​បាន​តំណែង​កំពូល​​អ្នក​ក្លា​ហាន​ភ្នំ​ហួរសាន

Moha-Norkor
Rank Heroes Name Point
1 *Tang_San_Fong* 11056
2 Luy_Luy 10418
3 rAtY.kH 3927
4 ~*~Bong~Xing~*~ 3188
5 PAGNALONG 2120
6 Butterfly_SM 1947
7 ***vitou*** 1741
8 Neak_mo_ta_saK 1630
9 Silent_Killer 1492
10 Omiknight 1182

 

 Norkor-Sabay
 Rank  Heroes Name  Point
1  Emei_East  8906
 2  Dollar  6893
 3  ::BF:KILL:YCR::  4028
 4  IamGay*  2346
 5  =>~SuperZero~<=  1775
 6  $NeAnG.ApSaRa$  1762
 7  chanvichea  1609
 8  Small:K:I:D  1570
 9  Free_BoyZ  1454
 10  <Nak_kla_hen>  1379

 

Norkor-Phnom
Rank Heroes Name Point
1 2NE1_KHMER_GIRL 4673
2 @_!SREY_PICH!_@ 4412
3 Nak_SomTean2011 3819
4 FiNo_Fighter_X 3369
5 LyFungHo 3141
6 BorLing 2568
7 WanWan 2139
8 *-*Ly_PenG*-* 2101
9 NaRaThornG 1670
10 Night_Striker 1486

 

Oudong
Rank Heroes Name Point
1 <-JinG_Err-> 7225
2 Cuteboy_5207 6320
3 chenjinxing 5532
4 <_*E_Long*_> 3550
5 Tokyo.Em:SeM^^ 2484
6 !**c_quien**! 2452
7 *AsSasSin_BaBy* 1752
8 KongFu^^DraGon 1675
9 <<Heart_Dynasty> 1448
10 -Azeroth- 1300

 

Chaktomuk
Rank Heroes Name Point
1 MI.OUN.TC 6250
2 Im_YouR_Lov3 4548
3 Ah_JerM 3598
4 F13F13 2735
5 SdaCh.JaKroVal 2525
6 UX_Fighter 2296
7 NeSeth_Kmean_Pi 2287
8 __SiV_LONG_Ny__ 2260
9 King_SB 2188
10 NeaK_KoM_Dor 1389

 

Kun Lun
Rank Heroes Name Point
1 CominG_SooN 10298
2 David_AnGeL 4457
3 InVisiBl3 4363
4 NaJa_DyNasTy 2594
5 SuNo.TecH 2538
6 Ah.Jerm 2328
7 BF_Amab_Tom. 1808
8 BonG_FonG 1680
9 YakuSa_KunLun 1477
10 Ling_Eing_520 1355

 

KUN LUN 2
Rank Heroes Name Point
1 xiaohei 6124
2 Bong_Johny 4303
3 KongFuE 3396
4 1day… 2540
5 PSV_Style 1875
6 Lork_Ouknha 1858
7 Fin_Lee 1677
8 9TailFireFox 1456
9 Ti_Master 1400
10 SB_BOY 1148

បញ្ជាក់៖ សម្រាប់​រង្វាន់​ទាំង​ក្នុង​ JX2 world និង​រង្វាន់​ជា Sabay Gold នឹង​ប្រគល់​ជូន​ក្នុង​ពេល​ខាង​មុខ​ឆាប់​ៗ​នេះ។