4.23 គឺ​ជា​ Version ថ្មី​មួយ​​ទៀត​របស់ JXII ​ដែល​នឹង​ត្រូវ​ធ្វើ​ការ​ update ដើម្បី​បន្ថែម​ជូន​នូវ​សម្ភារៈ​ថ្មី​ៗ​ជា​ច្រើន​​​​រួម​មាន​សព្វាវុធ​របស់​ឈុតចន្ទ្រា និង​ការ​​បង្កើន​​ឥទ្ធិពល​ទៅ​លើ​ Sunny រួម​ទាំង Glory & Brilliant Accessory Set ផង​ដែរ​ហើយ​​តាម​រយៈ​សម្ភារៈ​ល្អ​ៗ​ទាំង​នេះ​អ្នក​កម្សាន្ត​អាច​ទទួល​បាន​ដោយ​គ្រាន់​តែ​ចូល​រួម​កម្សាន្ត​ជា​មួយ​បេសកកម្ម​នានា​នៅ​ក្នុង JXII World។

 និងមកដល់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះ!

មុខ​ងារ​ថ្មី៖